Samarbeten

I ett samarbete med Arbetsförmedlingen  Work 4 you kommer Promenadsällskapet Walkie Talkie erbjuda arbetsträning och arbetsprövning för personer som behöver arbetsträna och komma tillbaka i arbete.  Utbrända svenska akademiker som är den snabbaste växande skaran i Sverige som bränner ut sig. 

2014 i december, för tre år sedan startade Bettina Stewart Promenadsällskapet Walkie Talkie och efter att i 10 års tid arbetat på en av Sveriges bästa kliniker i stressrehablilitering och jagvet hur mycket just detta behövs och hur viktigt det är. Möjligheten att kunna komma ut och arbetsträna under lugna former utan för stora krav. Jag har mött många, många utbrända och utmattade genom åren.

Vilket bättre och mer viktigt sätt än att kunna erbjuda promenader och högläsning för äldre?  Att verkligen förena nytta med nöje!

Kostnaden är gratis med värd sin vikt i guld för båda parter.  Promenadsällskapet Walkie Talkie vill verka för att alla ska känna sig sedda och behövda. Potentialerna för ett gott och långvarigt samarbete är många.

Bettina Stewart, VD för Promenadsällskapet Walkie Talkie