Samarbeten

I ett samarbete med Arbetsförmedlingen och Work for you kommer Promenadsällskapet Walkie Talkie erbjuda arbetsträning och arbetsprövning för personer som behöver arbetsträna och komma tillbaka i arbete. Vilket bättre och mer viktigt sätt än att kunna erbjuda promenader och högläsning för äldre?

För snart tre år sedan startade Bettina Stewart Promenadsällskapet Walkie Talkie och efter att i 10 års tid arbetat på en av Sveriges bästa kliniker i stressrehablilitering och vi vet hur mycket just detta behövs och hur viktigt det är. Möjligheten att kunna komma ut och arbetsträna under lugna former utan för stora krav. Vi har mött många, många utbrända och utmattade genom åren.

Kostnaden är gratis med värd sin vikt i guld för båda parter. Sommaren kan vara den ensammaste av tider för våra äldre. Promenadsällskapet Walkie Talkie vill verka för att alla ska känna sig sedda och behövda. Återkom till oss om ni behöver några extra armkrokar och promenadsällskap. 

Potentialerna för ett gott och långvarigt samarbete är många!

Bettina Stewart, VD för Promenadsällskapet Walkie Talkie

betty i färg

Translate »