Ensam & äldre i Sverige

 

henning-in-memorian

http://www.svt.se/sveriges-basta-hemtjanst/   Klicka på länken som är en bild från tv-dokumentären och följ Hemtjänsten i Vännäs i höst med sitt fina arbete att förbättra livet för sina klienter och vårdtagare. Nog finns det stort utrymme till förbättring med små medel? 

Jag har samtalat länge med Anna-Lisa Jönsson från Sundsvall, som kämpade för att få komma ut på promenad. det var fantastiskt härlig att höra hennes berättelse om sitt liv. Anna_Lisa bor numera på ett äldreboende.

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/anna-95-far-ratt-till-frisk-luft

Ensamheten stor i äldreomsorgen Artikel av Ullacarin Tiderman Källa: SKPF

Många äldre med äldreomsorg och hemtjänst uppger att de är ensamma. Närmare sex av tio besväras av ensamhet, fyra av tio säger att de har lätta besvär och nästan två av tio uppger att de har svåra besvär, visar en ny undersökning från Socialstyrelsen.
 
Resultaten bygger på Socialstyrelsen årliga undersökning Så tycker de äldre om äldreomsorgen. Av det totala antalet personer med äldreomsorg, 217 587, svarade 135 085 äldre med äldreomsorg och hemtjänst, 62 procent.
Detta år har Socialstyrelsen satt fokus på tre utsatta grupper:
– De som har svåra besvär av ängslan, oro och ångest.
– De som är besvärade av ensamhet.
– De som känner otrygghet.
 
Måste uppmärksammas
– Det är personer som man behöver få upp ögonen för inom äldreomsorgen. Målet är att alla äldre ska känna sig trygga och få en bra omvårdnad, säger Stina Hovmöller på Socialstyrelsen.
Enligt Socialstyrelsens utredare Matilda Hansson finns flera orsaker till ensamhet, oro och ångest:
– kroppslig sjukdom
– minskad fysisk aktivitet
– brister i kosten
– bieffekter av läkemedel
– förlust av en partner
– försämrad rörlighet
– saknar kontakt med vänner och bekanta
– brister i exempelvis bemötande
– svårt att påverka förändringar
 
Svårt påverka tidpunkt
De som upplever dåligt välbefinnande uppger att det de i större utsträckning har svårt att påverka när personalen kommer. De uppger också att de upplevt olämpligt agerande från personal det senaste året samt att de är mer missnöjda med möjligheten till utomhusvistelse och med måltiderna.  Socialstyrelsen menar att resultaten kan användas av den kommunala äldreomsorgen för att utveckla sitt arbete.
– Man kan exempelvis se till att personalen har kompetens att upptäcka om en äldre person inte mår så bra. Ibland kanske den äldre har svårt att uttrycka detta och i stället kanske man säger att man har ont någonstans, säger Stina Hovmöller.
 
Majoriteten är nöjd
Majoriteten av de äldre med äldreomsorg är dock fortsatt positiva. 78 procent med hemtjänst och 85 procent i särskilt boende anser att det är lätt att få tag på personalen vid behov. Och 82 procent med hemtjänst respektive 73 procent i särskilt boende anser att personalen alltid eller ofta har tid att utföra sitt arbete.
Totalt 52 procent av de äldre i äldreomsorgen uppger att de upplever besvär av ängslan, oro eller ångest, varav 43 procent upplever lätta besvär och 9 procent svåra besvär.
Totalt 58 procent av de äldre med äldreomsorg uppger att de besväras av ensamhet, varav 43 procent ibland och 15 procent ofta.
De flesta, 86 procent, som bor hemma med stöd av hemtjänst eller i särskilt boende uppger att de känner sig trygga. 10 procent känner sig varken trygga eller otrygga och 4 procent känner sig otrygga.

http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/somaralnaher/article23199677.ab

Translate »