Ensam & äldre i Sverige

Sveriges bästa hemtjänst

Områdeschefen Ann-Sofi Holm Danielsson ville att Vännäs kommun skulle ha ”Sveriges bästa hemtjänst” när hon var med i SVT:s serie med samma namn. Nu väljer hon att säga upp sig på grund av hög arbetsbelastning och för lite resurser.

Ann-Sofi Holm Danielsson har idag ansvar för ett 70 tal anställda och runt 300 brukare. Hon har förståelse för att det måste göras besparingar, men menar att det blir svårt att driva verksamheten framåt när det inte finns tillräckligt med resurser.

– De stora kostnaderna är ju personalkostnader och det är vår viktigaste resurs. Ska man göra besparingar så blir det på personalen som redan har en tung arbetssituation.

Socialchefen: ”Kan hålla med henne”

Ulf Norberg är socialchef i Vännäs kommun och tycker att hemtjänsten håller hög kvalitet, men inser att de ökade kraven tär på personalen och att det finns en risk att det går ut över kvaliteten.

– Det är tråkigt att hon slutar, hon har gjort ett fantastiskt jobb. Jag kan hålla med henne om att arbetsbelastningen är hög både för henne och personalen, säger Norberg. Källa SVT Västerbotten

 

 

henning-in-memorian

http://www.svt.se/sveriges-basta-hemtjanst/   Klicka på länken som är en bild från tv-dokumentären och följ Hemtjänsten i Vännäs med sitt fina arbete att förbättra livet för sina klienter och vårdtagare. Nog finns det stort utrymme till förbättring med små medel? 

Ensamheten stor i äldreomsorgen Artikel av Ullacarin Tiderman Källa: SKPF

Många äldre med äldreomsorg och hemtjänst uppger att de är ensamma. Närmare sex av tio besväras av ensamhet, fyra av tio säger att de har lätta besvär och nästan två av tio uppger att de har svåra besvär, visar en ny undersökning från Socialstyrelsen.
 
Resultaten bygger på Socialstyrelsen årliga undersökning Så tycker de äldre om äldreomsorgen. Av det totala antalet personer med äldreomsorg, 217 587, svarade 135 085 äldre med äldreomsorg och hemtjänst, 62 procent.
Detta år har Socialstyrelsen satt fokus på tre utsatta grupper:
– De som har svåra besvär av ängslan, oro och ångest.
– De som är besvärade av ensamhet.
– De som känner otrygghet.
 
Måste uppmärksammas
– Det är personer som man behöver få upp ögonen för inom äldreomsorgen. Målet är att alla äldre ska känna sig trygga och få en bra omvårdnad, säger Stina Hovmöller på Socialstyrelsen.
Enligt Socialstyrelsens utredare Matilda Hansson finns flera orsaker till ensamhet, oro och ångest:
– kroppslig sjukdom
– minskad fysisk aktivitet
– brister i kosten
– bieffekter av läkemedel
– förlust av en partner
– försämrad rörlighet
– saknar kontakt med vänner och bekanta
– brister i exempelvis bemötande
– svårt att påverka förändringar
 
Svårt påverka tidpunkt
De som upplever dåligt välbefinnande uppger att det de i större utsträckning har svårt att påverka när personalen kommer. De uppger också att de upplevt olämpligt agerande från personal det senaste året samt att de är mer missnöjda med möjligheten till utomhusvistelse och med måltiderna.  Socialstyrelsen menar att resultaten kan användas av den kommunala äldreomsorgen för att utveckla sitt arbete.
– Man kan exempelvis se till att personalen har kompetens att upptäcka om en äldre person inte mår så bra. Ibland kanske den äldre har svårt att uttrycka detta och i stället kanske man säger att man har ont någonstans, säger Stina Hovmöller.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6477256

http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/somaralnaher/article23199677.ab